Trước đó, tại các phiên thảo luận về dự án Luật, có ý kiến đề nghị đối với cấp học phổ thông, mở rộng đối tượng tuyển dụng vào nghề…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment