Ngày 13/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình có văn bản hướng dẫn việc thu, sử dụng các khoản thu khác (khoản thu ngoài ngân sách nhà nước cấp) trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và trung tâm giáo dục – dạy nghề trong năm học 2019-2020.  Cụ thể, hướng dẫn các trường về các khoản thu theo quy định của nhà nước được phép thu như: mức thu học phí, tiền giữ xe đạp, xe đạp điện, bảo hiểm y tế…  Đối với vấn đề dạy thêm, học thêm thì việc thu tiền (bao gồm ôn luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia ngoài chương trình chính khóa) trong các trường thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Ủy bân nhân dân tỉnh.  Điển hình là mức chi tiền học thêm để chi trả cho 1 tiết dạy thêm cấp trung học phổ thông không quá 150.000 đồng/tiết học (đối với các trường ở đồng bằng) và 120.000 đồng/tiết học (đối với các trường ở miền núi); Cấp trung học cơ sở không quá 100.000 đồng/tiết học (đồng bằng) và 70.000 đồng/tiết học (miền núi).  Mức thu này do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường, phù hợp với hoàn cảnh kinh tế của địa phương nhưng phải bảo đảm nguyên tắc: thu đủ bù chi và tự nguyện đăng ký học thêm của người học.  Các khoản thu theo thỏa thuận và đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh để hỗ trợ trực tiếp các trường theo tinh thần xã hội hóa giáo dục là cần thiết nhưng phải thực hiện đúng quy trình.  Trong đó, vào đầu năm học các trường bàn bạc, thỏa thuận với ban đại diện cha mẹ học sinh bằng văn bản; thông qua hội đồng giáo dục.  Nhưng phải bảo đảm đúng nguyên tắc (tự nguyện, thu đủ bù chi, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội, thu nhập trên từng địa bàn; mức thu căn cứ trên cơ sở dự toán chi phí, nội dung chi); đối với đơn vị trực thuộc phải báo cáo Sở để thẩm định kế hoạch trước khi thực hiện.  Những khoản thu theo thỏa thuận và đóng góp tự nguyện bao gồm: tiền học Tin học cho học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5;  Tiền học Tiếng Anh chương trình làm quen cho trẻ mầm non và học sinh lớp 1, lớp 2; Tiếng Anh tăng cường cho học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5; Tiếng Anh do người nước ngoài giảng dạy (nếu có);  Tiền học phẩm cho học sinh mầm non, tiền nước uống tinh khiết, tiền phù hiệu, sổ liên lạc, thẻ bạn đọc, giấy kiểm tra học kỳ…  Ngoài ra, các khoản tiền phục vụ các lớp bán trú như: tiền ăn, chăm sóc bán trú (bồi dưỡng người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng;  Nhân viên phục vụ công tác bán trú); trang thiết bị phục vụ bán trú, tiền hợp đồng lao động… cũng phải có sự thống nhất với cha mẹ học sinh.  Đối với những khoản đóng góp hỗ trợ tự nguyện của nhà tài trợ, Sở yêu cầu các trường cần làm tốt công tác vận động, khuyến khích các nhà tài trợ có điều kiện, nguyện vọng được đóng góp hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho đơn vị, nhưng phải bảo đảm nguyên tắc:  Tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân; Không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cu

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment