Khúc Tương Tư Tập 16 | Phim Tình Cảm Việt Nam Hay Nhất 2017

Khúc Tương Tư | Tập 16 | Muốn được yên thân, Lài đành chấp nhận cảnh tủi nhục như người ăn kẻ ở trong gia đình Chánh. Cô thường chuyên bị mẹ chồng đay nghiến từ những chuyện vô cớ. Biết chuyện, Hai Giỏi đã tìm cách dạy cho Chánh một bài học làm người.
Diễn viên: Trịnh Kim Chi, Tấn Thi, Lương Thế Thành

Website:

Facebook Fanpages:

Google Plus:

YouTube Channels:

AppStore:
iOS –
Android – qwertyuiop

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

30 Replies to “Khúc Tương Tư Tập 16 | Phim Tình Cảm Việt Nam Hay Nhất 2017”

  1. Xem phim nầy thấy k chi ,rợn cả người ,ghê gớm ,đ đa ,đ.ac ,làm mẹ chog ,ac quả ,thấy dâu nghèo ăn hiếp ,rồi sẽ gặp quả báo ,

Leave a Comment