Khúc Tương Tư – Tập 23 | Phim Tình Cảm Việt Nam Hay Nhất 2017

Khúc Tương Tư | Tập 23 | Lài xem con là tài sản duy nhất, là chỗ dựa tinh thần của cô trong nhưng ngày khốn khổ nơi nhà chồng. Hơn thế, cô cố gắng lo lắng cho con mình như giữ gìn minh chứng cho tình yêu của cô cùng Hai Giỏi.

Diễn viên: Trịnh Kim Chi, Tấn Thi, Lương Thế Thành

Website:

Facebook Fanpages:

Google Plus:

YouTube Channels:

AppStore:
iOS –
Android – qwertyuiop

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

28 Replies to “Khúc Tương Tư – Tập 23 | Phim Tình Cảm Việt Nam Hay Nhất 2017”

  1. Thank you to HP plus for put this film on and thank you to the people who make this film is one of the best stories I love this so much I have watched so many times thank you.

  2. Cưới chồng nhậu nhẹt thì khổ cả đời
    Cưới chồng iu thương mà gặp bà má chồng cũng khổ
    —–> ko nên cưới chồng :)))

Leave a Comment