BSAChannel #BSA #bsachannel #HVNCLC TRỊNH THỊ THANH HÒA – HTX dịch vụ Nông nghiệp Hòa Bình Là phụ nữ dân tộc Tày, Thanh Hòa tìm cách phát …

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment