Bài hát: Kiếp Đỏ Đen
Ca sĩ: Duy Mạnh

Giờ ta chẳng còn chi
Mãi trắng tay mà thôi
Đời bạc gian lắm phũ phàng
Tiền có kiếm như nước
rồi cũng sẽ trôi hết
Tay không trắng tay lại về không
Đời phiêu lưu là thế
Không biết đến ngày mai
Nên
giờ đây mới đắng cay
Ngồi trước tấm gương sáng
rọi vào đó mới thấy
Thân xác hoang tàn không nhận ra
Ta mang bao tội lỗi
nên thân ta giờ đây
Kiếp sống không nhà
không người thân
Ta mang bao tội lỗi
Người ơi ta đâu còn chi
Xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen
Giờ ta chẳng còn chi
Mãi trắng tay mà thôi
Đời bạc gian lắm phũ phàng
Tiền có kiếm như nước
rồi cũng sẽ trôi hết
Tay không trắng tay lại về không
Đời phiêu lưu là thế
Không biết đến ngày mai
Nên
giờ đây mới đắng cay
Ngồi trước tấm gương sáng
rọi vào đó mới thấy
Thân xác hoang tàn không nhận ra
Ta mang bao tội lỗi
nên thân ta giờ đây
Kiếp sống không nhà
không người thân
Ta mang bao tội lỗi
Người ơi ta đâu còn chi
Xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen
Giờ ta chẳng còn chi
Mãi trắng tay mà thôi
Đời bạc gian lắm phũ phàng
Tiền có kiếm như nước
rồi cũng sẽ trôi hết
Tay không trắng tay lại về không
Đời phiêu lưu là thế
Không biết đến ngày mai
Nên
giờ đây mới đắng cay
Ngồi trước tấm gương sáng
rọi vào đó mới thấy
Thân xác hoang tàn không nhận ra
Ta mang bao tội lỗi
nên thân ta giờ đây
Kiếp sống không nhà
không người thân
Ta mang bao tội lỗi
Người ơi ta đâu còn chi
Xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen
Ta mang bao tội lỗi
nên thân ta giờ đây
Kiếp sống không nhà
không người thân
Ta mang bao tội lỗi
Người ơi ta đâu còn chi
Xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen
Ta mang bao tội lỗi
Người ơi ta đâu còn chi
Xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen
Ta mang bao tội lỗi
Người ơi ta đâu còn chi
Xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *