⏩ Đăng ký kênh ngay:
Bài pháp âm Kinh Duy Lâu Lặc Vương 4 được Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 25/04/2010 tại chùa Pháp Vân (Xóm Thượng, Làng Mai)
Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp (Thầy) Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giảng
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất:

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *