⏩ Đăng ký kênh ngay:
Pháp âm Kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời Phần 7 được Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giảng ngày 20/01/2011 tại thiền đường Hội Ngàn Sao (Xóm Hạ, Làng Mai) trong khóa an cư kiết đông
Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp (Thầy) Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giảng
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất:

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

One Reply to “Kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời Phần 7 – HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh”

  1. Trần gian cung phụng Đản sanh
    Mỗi Tâm mỗi Phật t viên thành truyện xưa
    Quản chi tạt gió xan mưa
    Hoa ưu đàm ngát hương vừa nở đây

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *