Với 4.450 tấm kính hình tam giác được lắp đặt trên bề mặt, cùng độ lớn ước tính bằng 30 sân bóng đá, đây là kính viễn vọng lớn nhất thế giới…

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/bong-da

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *