Phim nói về quá trình hoạt động 30 năm của trường THCS Quang Trung!

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

8 Replies to “Kỷ niệm trường THCS Quang Trung 30 năm Official”

Leave a Comment