KỶ NIỆM TRƯỜNG THPT LƯU VĂN LIỆT – VĨNH LONG
Trường THPT Lưu Văn Liệt được hình thành vào ngày 02/12/1949 và hợp thức hoá ngày 08/12/1948 với tên là Collège de Vinh Long (Trường Cao tiểu Vĩnh Long). Ngày 24/9/1954 trường trở thành trường Trung học đệ nhất cấp, mang tên mới là Trung học Nguyễn Thông. Ngày 14/02/1958, Nghị Định số 249GD/NĐ công nhận đây là trường trung học đệ nhị cấp. Ngày 23/01/1961, trường đổi tên thành Trường Trung học Tống Phước Hiệp. Ngày 30/4/1975, trường lấy tên Trường cấp 3 Thị xã Vĩnh Long. Từ năm 1979, trường đổi tên trường Trung học Phổ thông Lưu Văn Liệt, tên một anh hùng liệt sĩ kháng chiến chống Mỹ.

Trải qua hơn 65 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ giáo viên, công nhân viên của trường đã cống hiến hết mình để xây dựng đất nước, quê hương Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp.

Trên những chặng đường lịch sử đã qua, các thế hệ giáo viên trường THPT Lưu Văn Liệt không chỉ nổ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy mà còn vun đắp lòng yêu nước cho từng thế hệ học sinh.

Điểm nổi bật của đội ngũ CB-GV của trường là vững vàng về tư tưởng chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo trong công tác giáo dục và giảng dạy, tâm huyết, yêu ngành, yêu nghệ và là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Nhà trường đang trong giai đoạn xây dựng lại ngôi trường đạt chuẩn quốc gia, hiện tại 28 phòng mới được đưa vào sử dụng tạm đáp ứng nhu cầu dạy học, tuy nhiên còn nhiều thiếu thốn so với nhu cầu chung.

Trên cơ sở đó, trường mạnh dạn tuyên bố:

SỨ MỆNH:

Trường THPT Lưu Văn Liệt phấn đấu giáo dục học sinh tính sáng tạo, khả năng thích ứng và đạo đức chân chính.

TẦM NHÌN:

Trường THPT Lưu Văn Liệt là một trường học ưu tú, phong phú vượt mọi giới hạn; yêu thương

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *