– Hướng dẫn các em phương pháp làm cân bằng tốt các phản ứng oxi hóa khử thường gặp, các lưu ý để cân bằng.
– Đăng ký theo dõi kênh tại đây:
– Fanpage:

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

4 Replies to “Kỹ thuật cân bằng phản ứng oxi hóa khử phản ứng thường gặp (Version 1)”

Leave a Comment