Trên DT 1 mẫu TÁO của nhà Ông Trương văn THỦY(:DT:0987.857.615) thôn ĐỒNG TIẾN xã ĐÔNG PHÚ huyện LỤC NAM TỈNH BẮC GIANG áp dụng phân bón …

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment