Kỹ thuật tọa thiền Vipassana (rất hay) Thầy Thích Trí Huệ Pháp thoại Kỹ thuật tọa thiền Vipassana do thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại nhà hàng Chuông…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

3 Replies to “Kỹ thuật tọa thiền Vipassana (rất hay) Thầy Thích Trí Huệ”

Leave a Comment