Hiện nay với việc biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt đối với cây măng cụt…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment