VTC Now | Nhiều người nghĩ rằng phương tiện giao thông đặc thù như xe lửa sẽ không phải chịu sự kiểm tra gắt gao như các phương tiện giao thông đường bộ khác. Suy nghĩ này sẽ phải thay đổi trong thời gian tới.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Vận Tải: https://dahek.net/category/van-tai

One Reply to “Lái tàu hỏa cũng phải kiểm tra nồng độ cồn”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *