Đọc truyện đêm khuya: Làm mẹ của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư,
giọng đọc: Quỳnh Nga

Nguồn: Chương trình được phát trên sóng phát thanh của đài PT-TH Hậu Giang.
Website:

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *