Làm Người Nên Học Cách Tĩnh Tâm Thì Trí Tuệ Càng Cao Tầm Nhìn Càng Xa – Lời Phật Dạy Về Hạnh Phúc

Nam mô Đại từ Đại Bi quán thế âm bồ tát con nguyên đem công đức này hồi hướng về khắp cả để tự và chúng sinh nếu có ai thấy nghe đều chọn thành Phật đạo
Nam mô Đại từ Đại Bi quán thế âm bồ tát
Nam mô Đại từ Đại Bi quán thế âm bồ tát

nhớ Like và đăng ký kênh để lời phật dạy đi đến khắp nơi mọi công đức có được xin hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng thành Phật Đạo

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment