Hôm nay tôi làm phân hữu cơ trồng cây kiểng Têt bằng cách trộn hổn hợp bã cà phê với lá cây và phân gà và một ít phân lân tưới nước vừa đủ rồi đậy kín lại giữ ẩm để có phân xử dụng trồng cây kiểng Têt

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

6 Replies to “Làm phân hữu cơ trồng cây kiểng Tểt”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *