Lần đầu bước vào Family Mart Nhật, thử uống Coca Chanh trong máy bán hàng tự động, 11h đêm ở Osaka Hello các bạn, tối nay về khách sạn sớm nên ngồi…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Thông Tin và Truyền Thông: https://dahek.net/category/thong-tin-va-truyen-thong

Leave a Comment