Lan rừng Thủy kai Hà Nội ngày 21-11-2019 đã cập nhật thêm một số loại lan rừng, lan thuần: Phi điệp tím rừng, trần tuấn, giả hạc hoa hồng đỏ,…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Khỏe Đẹp: https://dahek.net/category/khoe-dep

6 Replies to “lan rừng sáng 21/11(0866.189.566)Trần tuấn, trầm, mộc lan, vôi, phi điệp tím, thạch hộc tía, hải yến”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *