ANTG | Cả giận mất khôn, tuổi xế chiều lẽ ra phải sum vầy cùng con cháu nhưng bà Nga lại phải đằng đẵng giam mình trong lao tù chờ ngày chết. Mâu thuẫn…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://dahek.net/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Leave a Comment