source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xây Dựng: https://dahek.net/category/xay-dung

2 Replies to “Lắp đặt sứ 500kV Máy biến áp 500kV NM thủy điện Lai Châu”

Leave a Comment