Chuyên cung cấp,gia công khung sang cân các loại từ 10 tấn đến 150 tấn.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xây Dựng: https://dahek.net/category/xay-dung

Leave a Comment