– B1. Dùng trình duyệt web tìm một hình cần chèn vào slide (không tải hình).
– B2. Click phải lên hình.
– B3. Click Copy image (đối với giao diện tiếng Việt, click Sao chép hình ảnh).
– B4. Mở slide cần chèn ảnh trên PowerPoint
– B5. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + V để paste hình vào slide.
– B6. Điều chỉnh kích thước hình cho phù hợp và “Thưởng thức kết quả”.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

One Reply to “Lấy hình trên mạng chèn vào slide PowerPoint mà không cần tải hình về máy”

Leave a Comment