Nhà trường chào đón 5 lớp 6 với hơn 160 học sinh vào năm học 2019-2020, với nhiều khẩu hiệu quyết tâm vươn lên trong học tập và rèn luyện.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

2 Replies to “Lễ chào đón học sinh đầu cấp năm học 2019-2020 của trường THCS Thống Linh”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *