A MI TA BHA A MI ĐÀ PHẬT Lễ húy kỵ lần thứ 8 của Phụ thân Tịnh Tâm Ngày 24/10/2019 là một kỷ niệm thiêng liêng nhất mà Cha hiền khả kính giã biệt…

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *