Tiết mục Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng “Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn”
Mục đích:
– tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên những ca khúc cách mạng ca ngợi truyền thống đấu tranh của dân tộc, ca ngợi về đảng, bác hồ, quê hương đất nước; truyền thống của đoàn tncs hồ chí minh. qua đó, khơi dậy trong đoàn viên thanh niên niềm tự hào về truyền thống của dân tộc, quê hương đất nước việt nam.
– tiếp tục phát huy có hiệu quả hoạt động của các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng từ cơ sở trong công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, định hướng thẩm mỹ âm nhạc trong thanh niên.
1. Chủ đề: “Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn”.
2. Nội dung
– Giới thiệu về các tác phẩm âm nhạc: Nội dung giới thiệu phải làm rõ tác giả, hoàn cảnh sáng tác, nội dung, ý nghĩa tuyên truyền, tác dụng đối với thời điểm tác phẩm ra đời, ý nghĩa trong thời điểm hiện nay.
– Biểu diễn các tác phẩm âm nhạc: Với các nội dung các ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; thể hiện vai trò, trách nhiệm, quyết tâm của tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *