Liên Khúc Nhạc Đỏ Remix – Lương Gia Huy | trungthao379 – TMusic
1. Nối Vòng Tay Lớn 00:00
2. Sợi Nhớ Sợi Thương 03:40
3. Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây 07:57
4. Cung Đàn Mùa Xuân 12:28
5. Giận Mà Thương 16:39
6. Chuyện Đời Công Nhân 21:01
7. Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng 25:20
8. Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ 30:14

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

One Reply to “Liên Khúc Nhạc Đỏ Remix – Lương Gia Huy”

Leave a Comment