Track List: 1.Người giàu cũng khóc 2. Ngày Em ra đi 3. Nó Và Tôi 4. Mười Năm Đợi chờ 5. Lạnh trọn đêm mưa 6. Tuổi nàng mười lăm 7. màu hoa bí 8. trường…

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *