Tác Phẩm: LK ĐÊM TÓC RỐI – NHẠC SẾN XƯA KHÔNG QUẢNG CÁO, THUỐC NGỦ VỀ ĐÊM
Bản quyền thuộc sở hữu của Hoàng Dũng – Beat chất lượng cao
Vui lòng không đăng tải lại các sản phẩm của tôi

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

5 Replies to “LK ĐÊM TÓC RỐI – NHẠC SẾN XƯA KHÔNG QUẢNG CÁO, THUỐC NGỦ VỀ ĐÊM”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *