CD & DVD “Xuân Xa Nhớ Nhà”
Nhạc Lời và Tiếng Hát: Linh Mục Tiến Linh

Liên lạc Linh Mục Ca Nhạc Sĩ Tiến Linh:
Email: tienlinhusa@yahoo.com
Phone: (650) 474-0902 (USA)
Website:
Facebook: htps://vi-vn.facebook.com/LM-Peter-Nguyễn-Tiến-Linh
Twitter:

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Xuân: https://dahek.net/category/nhac-xuan

One Reply to “Lm Tiến Linh – Thánh Ca Mùa Xuân – Nhạc Xuân Chọn Lọc , Bài hát “Xuân Về””

Leave a Comment