Tuyển tập Thánh Ca Xuân 2019
Karaoke Năm Mới Cầu An
New DVD “Xuân Xa Nhớ Nhà”

Nhạc Lời và Tiếng Hát – Linh Mục Tiến Linh

Liên lạc Linh Mục Ca Nhạc Sĩ Tiến Linh:
Email: tienlinhusa@yahoo.com
Phone: (650) 474-0902 (USA)

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Xuân: https://dahek.net/category/nhac-xuan

Leave a Comment