các bước vẽ chì lo hoa và qua

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

29 Replies to “LO HOA VA QUA VE CHI”

  1. Trc mình cũng có vẽ một bức như thế này cũng lâu lắm rồi lúc đấy sắp hoàn thiện rồi đến lúc lấy ra định bụng làm nốt r nộp cô ai ngờ bố mình k biết lại lấy đi viết ngay cái sđt lên đi bao nhiêu công sức đi tong hết đọt đấy bực mình quá khóc nguyên một ngày cơm cx k thèm ăn luôn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *