Lộ tài liệu mật về chiến tranh việt nam
Phim tài liệu – Những cuộc đàm phán bí mật
Cần kiên nhẫn để xem hết video này!

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

25 Replies to “Lộ tài liệu tuyệt mật về chiến tranh Việt Nam”

  1. Ko nói ji về 9 trị, nhưng cả 2 phe-. Các tướng các vị trí cao đều thông thạo 2-3 thứ tiếng,,, còn giờ sau hàng mấy thập kỷ các ông quan chưc càng cao thì hc lực càng thấp, bụng bia càng to,,, ngộ đời thiệt

  2. Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Việt nam , chúng ta đã đánh thắng những đế quốc thực dân lớn trên thế giới…..buộc chúng phải công nhận Nhà nước Việt nam độc lập có chủ quyền……chỉ bọn phản động tay sai ngoại bang vẫn cố biện minh cho hành động bán nước hại dân của chúng .Ngày nay Việt nam đã vững bước đi lên trong xây dựng đất nươc to đẹp …….bọn phản động vẫn sủa bậy ….

  3. Nhữnh tên còn xót lại của VNCH nói gì về những thước phim này? Hay đang tự hào vì nhận súng Mỹ bắn vào chính người mình.

  4. Theo ý chỉ đạo của bọn Tầu, bọn Việt gian bán nước làm những thướt phim nhai lại quá khứ để chia rẽ Nam Bắc hòng thực hiện mục tiêu che dấu nỗi nhục mất chủ quyền biển đảo và ý đồ xâm lược của giặc phương Bắc.

  5. Ông Lê Đức thọ nói các ông là nguyên nhân Mỹ về mỹ đi. Để lũ chó ngụy què ngụy cụt đấy để chúng tôi làm thịt. Ngụy què ngụy cụt bố Mỹ nó bỏ đói thì chết luôn

  6. Phim phóng sự nầy năm nào cũng phát sóng trước ngày 30.4. Phim tài liệu nầy được các phóng viên trung lập ngoại quốc hoàn thành. Tôi rất vui vì thấy được trình bày bằng tiếng Việt để nhiều người VN trên toàn thế giợi xem và hiểu biết hơn về chiến tranh VN. Để thấy rỏ vai trò bù nhìn cuả chính quyền VNCH. Đất nước mình mà các cuộc đàm phán chưa được tham dự thì còn nói chi đến tự quyết. Để thấy rỏ mưu mô thâm độc cuả chính quyền Mỹ trong cuộc chiến VN. Việt kiều chống cộng vẩn thường nhấc câu Thiệu nói ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CỘNG SẢN NÓI MÀ GẢY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ CỘNG SẢN LÀM….Cộng sản nói mục tiêu cuối cùng là thống nhất đất nước và họ đả làm. Thiệu không nói gì nhưng là nguyên thủ cuả một nước VNCH Thiệu đả trốn chạy ra nước ngoài trước ngày 30.4.

Leave a Comment