Mời quý vị nghe lại đoạn bình nhạc rất chạm trái tim của Thầy Minh Niệm và bài hát “Tôi đang lắng nghe” do Minh Đức trình bày.

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

2 Replies to “Lời bình & bài hát Tôi Đang Lắng Nghe | Buổi nhạc thiền Tôi Đang Lắng Nghe | NH Hòa Bình – 27.01.19”

Leave a Comment