Đừng Quên Subscribe và Chia Sẻ!
————
Lỗi Hẹn
Tác Giả: Lê Đức Hùng
Trình Bày: Xuân Trường #tinvuimedia
#kenhconggiao
————
Tin Vui Media – Kênh Công Giáo
Sứ Mệnh: Loan báo Tin Mừng, liên kết các Kitô hữu và những anh em không cùng tôn giáo.
Mục Đích: Rao giảng và đem Tin Mừng của Chúa đến mọi người qua các phương tiện truyền thông hiện hành.

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Xuân: https://dahek.net/category/nhac-xuan

4 Replies to “Lỗi Hẹn – Lê Đức Hùng – Xuân Trường”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *