LỜI PHẬT DẠY: NHẠC THIỀN TĨNH TÂM, AN NHIÊN TỰ TẠI
Lời phật dạy tâm an thì vạn sự an, tâm động thì vạn sự loạn.
cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận tâm vừa ý, không thể hoàn mỹ tinh khôi,

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

One Reply to “LỜI PHẬT DẠY: NHẠC THIỀN TĨNH TÂM, AN NHIÊN TỰ TẠI”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *