Nhân dịp công tác tại Singapore CEO-Nguyễn Tuấn Việt phân tích vị thế của các nước như Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản…trong thị trường xuất khẩu…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Thông Tin và Truyền Thông: https://dahek.net/category/thong-tin-va-truyen-thong

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *