, thuyết trình thời trang bảo vệ môi trường.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xử Lý Chất Thải: https://dahek.net/category/xu-ly-chat-thai

2 Replies to “Lớp 11A14 – Trường THPT Cái Bè – Thời Trang Bảo Vệ Môi Trường (20/11/2013)”

Leave a Comment