▶▶▶ Giúp mình đạt 10.000 Subscribe nhé :)))
—————————————————————————
VÙI LÒNG KHÔNG LẤY ẢNH và VIDEO design của tớ sử dụng cho mục đích khác nhé ^^
VÙI LÒNG KHÔNG REUP video và hãy tôn trọng công sức của tớ nha các bạn.
—————————————————————————
✖ Đây là một kênh phi lợi nhuận, vì vậy tôi không kiếm được tiền từ những video này. Những video này được thiết kế đặc biệt cho mục đích giải trí.
Không có ý định vi phạm bản quyền. Tôi không sở hữu bất cứ điều gì, tất cả các quyền đi đến chủ sở hữu mục đích của video này chỉ là để vui chơi và giải trí.
————————————————————————————
✖ This is a non profit channel, so i don’t make any money out of these videos. These videos are designed specifically for entertainment purposes only.
No intention of infringing copyright. I do not own anything, all rights goes to the owner this purpose of the video was just for fun and entertainment.
————————————————————————————-
☞ Nếu có vấn đề liên quan đến bản quyền xin hãy liên hệ
Email: tuananh.hvnh9668@gmail.com
Mình sẽ xử lý thật nhanh trên tinh thần hợp tác để tránh ảnh hưởng xấu đến kênh.

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *