Andehit – xeton là các hợp chất hữu cơ có chứa nhóm cacbonyl, đây là một trong những hợp chất quan trọng có nhiều ứng dụng. Các dạng bài tập về andehit , xeton rất phong phú và khó gặp thường xuyên trong các đề thi. Bài giảng dưới đây giúp các em nắm vững được những tính chất quan trọng của andehit và xeton, phương pháp giải một số bài tập để vận dụng giải các bài tập tương ứng. —
Học trực tuyến tại:
Fanpage: —
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

5 Replies to “Lý thuyết Andehit – xeton – Tiết 2 – Thầy Nguyễn Hoàng Lâm”

  1. Thầy ơi cho con hỏi là ở bài tập 2 phần cộng h2, liên kết đôi không thể ở kế Carbon mang nhóm -OH vậy ạ? Con nghĩ nếu có lk đôi thì C vẫn đủ hóa trị mà!

Leave a Comment