Máy cắt cnc mini có thể cắt bất kỳ hình dạng, biên dạng nào được thiết kế (vẽ như thế nào, máy cắt như vậy) Bộ điều khiển được trang bị đầy…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Địa Điểm: https://dahek.net/category/dia-diem

Leave a Comment