Máy in mã vạch pc43T vs Reiner. Những từ cùng nghĩa: cầm tay, bán nửa tự động, in, dập, bắn, dầu nhờn, …

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *