Máy khoan CAT tại mỏ Đồng Sin Quyền Lào Cai. Một cỗ máy đốt dầu Diesel

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Khai Khoáng: https://dahek.net/category/khai-khoang

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *