Bài giảng: 2619 – May mắn và bất hạnh của kiếp người Giảng sư: Thích Trí Huệ Hãy niệm Phật hay comment ” Nam Mô A Di Đà Phật ” để lắng…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giải Trí: https://dahek.net/category/giai-tri-2

Leave a Comment