Mẹ bạn trai Bắt có thai mới cho cưới và cái kết Không Tưởng. Vừa nghe câu nói đó của mẹ bạn trai bố tôi cười hỏi lại: ở nhà bà cũng dạy…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://dahek.net/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *