1-Cá Koi chết tại sông Tô Lịch nghi bị phá hoại. 2-Camera canh giữ ngày đêm, cá koi Nhật vẫn chết trên sông Tô Lịch. 3-Phụ huynh trường quốc tế bức…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

Leave a Comment