(Tad-ya-ta) Om Be-kan-dze Be-kan-dze Ma-ha Be-kan-dze Ra-dza Sa-mung-ga-te So-ha.

This Medicine Buddha mantra – ”Tayata Om Bhekandze Bhekandze Maha Bhekandze Randza Samungate Soha” is chanted for healing and success. Since we have many problems and want to succeed, we need to chant the mantra daily with sincere intentions. Additionally, the mantra can enhance medicines by reciting the mantra prior to taking them.

Thần trú Phật Dược Sư Tây Tạng, hàn gắn lại bệnh tật, tinh thần một cách nhanh nhất trong sự tin tưởng vào thần trú linh nghiệm này.

Chúc cả nhà thân, tâm, an lạc.

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

7 Replies to “Meditation Buddha Mantra Tibetan – Nhạc Thiền Thần Trú Phật Dược Sư Tây Tạng”

  1. Nhạc hay lâm em nghe nhạc này lòng thấy an lạc hơn cám ơn em đã chia sẻ chúc gđ em ngày mới nhiều an lạc

Leave a Comment