This is a video of meditation music very sofly, very good for meditation.
Nhạc thiền mới rất nhẹ nhàng, rất tốt cho việc thiền, tĩnh tâm

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment